องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 (ตามแบบสขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 (ตามแบบสขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (ตามแบบสขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 46
find_in_page รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ตามแบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ตามแบบสขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3