องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.comข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 200
account_box ตำบลสะเดาะพง
(นายอรัญ ราศรีชัย)
กำนันตำบลสะเดาะพง
(นายอรัญ ราศรีชัย)
กำนันตำบลสะเดาะพง
(นายจิตรภาณุ ปลาทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายจิตรภาณุ ปลาทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายชูชาติ ด่วนเดิน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายชูชาติ ด่วนเดิน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายเสาวพันธ์ โคตรสีกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายเสาวพันธ์ โคตรสีกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายพยนต์ ชวดเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายพยนต์ ชวดเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774