ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการผังเมือง
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2565 มาเพื่อทราบและใช้ประโยชน์โดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : NKbwdKwWed70117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้