ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การปิดแหล่งท่องเที่ยว (น้ำตกศรีดิษฐ์) เป็นการชั่วคราว
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อได้รับแจ้งจากอำเภอเขาค้อว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำแหล่งท่องเที่ยว (น้ำตกศรีดิษฐ์) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว (น้ำตกศรีดิษฐ์) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 8re3VHlMon34435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้