ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย ULV รหัส 054-61-0002 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง