messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right แบบฟอร์มงานพัสดุ
แบบฟอร์มขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้างจากต้นเรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : จิตติ | เปิดอ่าน : 335
8.ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 6295
7. ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 402
6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 1122
5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 415
4. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 431
3. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 399
2. ว119 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 468
1. ข้อ 79 วรรค 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 414
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1