องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 มิถุนายน 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 6
23 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การปิดแหล่งท่องเที่ยว (น้ำตกศรีดิษฐ์) เป็นการชั่วคราว poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการผังเมือง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
10 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
6 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
2 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
2 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
29 เมษายน 2565
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ ประจำเดือน เมษายน 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
28 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
26 เมษายน 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
26 เมษายน 2565
photo การงดรับของขวัญ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
12 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการยื่นคำร้องขอรับบริการข้อมูลสำเนาแบบแสดงภาษีผ่าน QR Code poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
11 เมษายน 2565
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
11 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 grade โดย : จิตติ เปิดอ่าน : 25
4 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานงบรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 อบต.เขาค้อ poll โดย : จิตติ เปิดอ่าน : 40
28 มีนาคม 2565
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 คร้ังที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 47
16 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
23 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 589
15 กุมภาพันธ์ 2565
find_in_page รายงานการประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 คร้ังที่ 1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 81
15 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 คร้ังที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 158 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8