องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ขอเชิญชวนให้เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 คร้ังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดสมัยประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญที่ 3/2564 คร้ังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชื่นจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการ ปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการ ปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกนกงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการ ปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรดำ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 369