องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box กองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4226-2951
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4226-2951
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการคลัง
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการคลัง
นางสาวอรชุมา พงค์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวอรชุมา พงค์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจิตติ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 06-3847-5703
นายจิตติ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 06-3847-5703
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายประกอบ โค่บุญ
คนงาน
นายประกอบ โค่บุญ
คนงาน
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
คนงาน
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 313