องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงนาม MOU การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด [1 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว [1 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก [24 มิถุนายน 2565]
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ [24 มิถุนายน 2565]
ตรวจสภาพป่าที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ [22 มิถุนายน 2565]
การประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการจัดหาที่ดินทำกิน [7 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านเล่าลือ [7 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [30 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 [20 พฤษภาคม 2565]
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [17 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 148 รายการ)