องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาค้อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน