องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file แผนแม่บท IT Master Plan 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม อบต.เขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรจริยธรรม ค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1