องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
chevron_right การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แผนแม่บท IT Master Plan 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
description แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรจริยธรรม ค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม อบต.เขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 271